Heiteallikas HEIT0006265

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
102/2, Flotaator F-2, Heitveetsehh 102/2 12.00 0.00 0.00 15.00 091001 6588257,683776;6588264,683782
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.103 t Tavaheide 15.03.2023 - ..