Heiteallikas HEIT0006266

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
117, Mahuti E-502 (heitvesi), Heitveetsehh 117 0.10 2.00 0.20 15.00 091001 6588123,683696
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.015 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.025 t Tavaheide 15.03.2023 - ..