Heiteallikas HEIT0006269

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
086, Fenoolide destillatsiooni soojendusseadme korsten 086 0.33 9.00 8.80 250.00 030106 6587682,683763
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.014 g/s 0.432 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 565.682 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.01 g/s 0.303 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.02 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.005 t Tavaheide 15.03.2023 - ..