Heiteallikas HEIT0006271

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
084, Ventilaator B-2, Defenoleerimine 084 0.77 7.00 4.42 20.00 040527 6587677,683701
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.00047 g/s 0.01472 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.01127 g/s 0.35531 t Tavaheide 01.01.2019 - ..