Heiteallikas HEIT0006274

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
081, Ventilaator B-1, Fenoolide destillatsioon 081 0.44 5.50 7.25 20.00 040527 6587646,683743
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.001 g/s 0.02 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.008 g/s 0.254 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s 0.254 t Tavaheide 15.03.2023 - ..