Heiteallikas HEIT0006275

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
080, Vaakumpumba BH-2 küünal, söefiltriga, Fenoolide destillatsioon 080 0.15 30.00 0.57 40.00 040522 6587643,683739
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) Tavaheide 15.03.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.009 t Tavaheide 15.03.2023 - ..