Heiteallikas HEIT0006280

L.KKL.IV-198338 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
061, Koksikuupide ülemised luugud (koondallikas), Elektroodkoksi seade 061 1.38 6.40 0.90 100.00 040105 6587543,683378
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.031 g/s 0.215 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.019 g/s 0.131 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
1330-20-7 0.003 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.252 g/s 1.754 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.013 g/s 0.093 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.292 g/s 2.035 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.02 g/s 0.14 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.032 g/s 0.23 t Tavaheide 15.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.032 g/s 0.233 t Tavaheide 15.03.2023 - ..