Heiteallikas HEIT0006293

KKL-501352 Räpina Paberivabrik AS
Räpina Paberivabrik AS (10149813)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel 2 K-2 0.30 9.50 12.52 150.00 030103b 6444738,703661
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.217 g/s 2.13 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.038 g/s 1 378.092 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.082 g/s 0.806 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.02 mg/s 0.192 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.002 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.391 mg/s 3.838 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.087 mg/s 0.856 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.001 mg/s 0.006 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.039 mg/s 0.384 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.012 mg/s 0.115 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.01 mg/s 0.096 kg Tavaheide 04.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.703 g/s 6.899 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks Tavaheide 04.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.01 g/s 0.096 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.02 µg/s 0.192 mg Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.012 g/s 0.115 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.012 g/s 0.115 t Tavaheide 04.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.078 g/s 0.767 t Tavaheide 04.01.2024 - ..