Heiteallikas HEIT0006388

L.KKL.LV-39525 Maag Eesti AS
Maag Eesti AS (10156832)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
AHI 14 sinkide ja vorstide suitsuahi (Suitsutamine) K2 0.32 8.90 1.80 55.00 040627 6583865,635963
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.035 g/s 0.693 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 102.174 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.138 g/s 2.723 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.001 mg/s 0.025 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.001 mg/s 0.019 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.001 mg/s 0.001 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.001 mg/s 0.022 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.001 mg/s 0.019 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.024 mg/s 0.478 kg Tavaheide 22.09.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.022 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.002 g/s 0.035 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.014 g/s 0.272 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.255 g/s 5.049 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.255 g/s 5.049 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.255 g/s 5.049 t Tavaheide 22.09.2023 - ..