Heiteallikas HEIT0006389

L.KKL.LV-39525 Maag Eesti AS
Maag Eesti AS (10156832)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
VIINER 1 viineriliin K3 0.62 12.00 6.20 67.00 040627 6583858,635950
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.021 g/s 0.394 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 238.283 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.10 g/s 3.154 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 g/s 0.946 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 22.09.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0002 g/s 0.002 t Tavaheide 22.09.2023 - ..