Heiteallikas HEIT0006411

KKL-501200 MAST Europe OÜ
MAST Europe OÜ (12066435)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
101-Gaasiahju (1,5MW) korsten 101 0.50 14.00 9.91 180.00 030103b 030310 6587460,736516
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.064 g/s 2.589 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.023 g/s 3 390.46 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.045 g/s 1.814 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.031 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.003 g/s 0.121 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.027 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.001 g/s 0.027 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.001 g/s 0.027 t Tavaheide 21.11.2023 - ..