Heiteallikas HEIT0006419

KKL-501200 MAST Europe OÜ
MAST Europe OÜ (12066435)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
109-Gaasikatlamaja korsten 109 0.30 14.00 2.06 180.00 030103b 6587388,736614
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.014 g/s 0.288 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.005 g/s 376.718 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.01 g/s 0.202 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s 0.003 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.013 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.003 t Tavaheide 21.11.2023 - ..