Heiteallikas HEIT0006420

KKL-501200 MAST Europe OÜ
MAST Europe OÜ (12066435)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
110-Kuivatusliini (0,8 MW) korsten 110 0.35 14.00 3.76 150.00 030205 030310 6587458,736592
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.036 g/s 1.008 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.013 g/s 1 320.396 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.025 g/s 0.707 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0004 g/s 0.012 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.047 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0004 g/s 0.011 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0004 g/s 0.011 t Tavaheide 21.11.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0004 g/s 0.011 t Tavaheide 21.11.2023 - ..