Heiteallikas HEIT0006494

KKL/20429 Ecometal AS
aktsiaselts Ecometal (10592409)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniava V-1 0.40 7.00 14.32 20.00 040502 6590706,712385
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 0.003 t Tavaheide 19.07.2022 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.003 t Tavaheide 19.07.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.001 g/s 0.029 t Tavaheide 19.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s 0.204 t Tavaheide 19.07.2022 - ..