Heiteallikas HEIT0006495

KKL/20429 Ecometal AS
aktsiaselts Ecometal (10592409)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja K-1 0.40 7.00 0.30 210.00 030103b 6590732,712367
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.003 g/s 0.009 t Tavaheide 19.07.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.002 g/s 0.006 t Tavaheide 19.07.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 t Tavaheide 19.07.2022 - ..