Heiteallikas HEIT0006594

KKL/300389 VKG OIL AS
VKG OIL AS (10528765)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Adsorber (mahuti E-801, E-807, mahuti E-803 ja mahuti E-804) 316 0.01 12.60 14.00 30.00 040104 6587516,683961
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) Tavaheide 10.10.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.003 t Tavaheide 10.10.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.001 g/s 0.022 t Tavaheide 10.10.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 g/s 0.086 t Tavaheide 10.10.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.091 g/s 2.87 t Tavaheide 10.10.2022 - ..