Heiteallikas HEIT0006600

Läheduses asuvad heiteallikad

Kood Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C Koordinaadid Kaugus Loa nr
HEIT0006598 Ventilaator AVA 2 317 0.56 46.00 8.00 50.00 6587659,684032
Kuva kaardil
13m KKL/300389
HEIT0006588 Suitsukorsten. Lühiajaline seiskamine, tehnoloogilise gaasi 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006589 Suitsukorsten. Käivitamine lühiajalisest seisakust, tehnoloogilise gaasi ~ 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006590 Suitsukorsten. Käivitamine pikaajalisest seisakust, tehnoloogilise gaasi ~ 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006591 Suitsukorsten. Käivitamine pärast lühiajalist seisakut,suitsugaasi loodusliku gaasi põletamiselt 3000 Nm3/h. (äkkheide) 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006592 Suitsukorsten. Käivitamine pikaajalisest seisakust, suitsugaas loodusliku gaasi põletamiselt 3000 Nm3/h. (äkkheide) 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006602 Petroter 1 suitsukorsten 310 1.60 100.00 21.90 150.00 6587739,684056
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006579 Suitsukorsten. Seiskamine lühiajaliseks seisakuks, tehnoloogilise gaasi 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 312 1.60 100.00 17.80 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006580 Suitsukorsten. Käivitamine pärast lühiajalist seisakut, tehnoloogilise gaasi ~ 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 312 1.60 100.00 17.80 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006581 Suitsukorsten. Käivitamine pärast pikaajalist seisakut, tehnoloogilise gaasi ~ 50000 Nm3/h põletamise suitsugaas (äkkheide) 312 1.60 100.00 17.80 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006582 Suitsukorsten. Käivitamine pärast lühiajalist seisakut suitsugaas loodusliku gaasi põletamiselt 3000 Nm3/h (äkkheide) 312 1.60 100.00 17.80 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006583 Suitsukorsten. Käivitamine pikaajalisest seisakust, suitsugaas loodusliku gaasi põletamiselt 3000 Nm3/h (äkkheide) 312 1.60 100.00 17.80 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389
HEIT0006599 Petroter 2 suitsukorsten 312 1.60 100.00 21.90 150.00 6587738,684058
Kuva kaardil
81m KKL/300389