Heiteallikas HEIT0006670

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aknaventilaatorid BY-3, BY-7 ja BY-8 VG-1K 1.00 14.00 7.70 30.00 040105 6583078,667125
Kuva kaardil
 T 
Aknaventilaatorid BY-3, BY-7 ja BY-8 VG-1K 1.00 14.00 7.70 30.00 040105 6583078,667125
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.129 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.018 g/s 0.552 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.009 g/s 0.281 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.008 g/s 0.255 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.704 g/s 53.731 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
71-43-2 Benseen 0.018 g/s 0.561 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s 0.009 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.039 g/s 1.227 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.04 g/s 1.252 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.047 g/s 1.476 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.317 g/s 10 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.544 g/s 17.162 t Tavaheide 12.01.2024 - ..