Heiteallikas HEIT0006681

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent FBY-6 5. korrus (defenolatsiooniseade) 263 0.45 16.00 1.64 20.00 040105 6583188,667008
Kuva kaardil
 T 
Vent FBY-6 5. korrus (defenolatsiooniseade) 263 0.45 16.00 46.53 20.00 040105 6583153,666991
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.024 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.011 g/s 0.075 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.003 g/s 0.029 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.0004 g/s 0.003 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.064 g/s 0.693 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
1330-20-7 0.006 g/s 0.041 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.001 g/s 0.012 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
67-56-1 Metanool (metüülalkohol) 0.008 g/s 0.089 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.01 g/s 0.068 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.003 g/s 0.02 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.028 g/s 0.181 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.068 g/s 0.734 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.169 g/s 1.11 t Tavaheide 31.10.2023 - ..