Heiteallikas HEIT0006689

L.KKL.TM-133220 ESTIKO PLASTAR AS
ESTIKO PLASTAR AS (10001689)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värviruumi ava V9 0.50 11.00 3.80 20.00 060403 6472199,659961
Kuva kaardil
 T 
Värviruumi ava V9 0.50 11.00 3.80 20.00 060403 6472199,659961
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.008 g/s 0.04 t Tavaheide 28.04.2023 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.002 g/s 0.0084 t Tavaheide 28.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.051 g/s 0.276 t Tavaheide 28.04.2023 - ..