Heiteallikas HEIT0006696

KKL/324417 Enefit Power AS
Enefit Power AS (10579981)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Auvere EJ korsten 300 5.00 200.00 18.10 142.00 010101 6576624,721810
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 36.057 g/s 2 985.562 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
118-74-1 Heksaklorobenseen (HCB) 377.242 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 2 793 616.80 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
1336-36-3 Polüklooritud bifenüülid (PCB-d) 88.717 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 987.811 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 2 083.278 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 1 632.839 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 28 403.294 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 48.076 g/s 3 980.749 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.01 g/s 844.572 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.002 g/s 163.284 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.007 g/s 546.157 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.01 g/s 805.159 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.001 g/s 101.349 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.006 g/s 512.374 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.017 g/s 1 443.401 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.001 g/s 49.679 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.094 g/s 7 770.061 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 48.076 g/s 3 980.749 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 2.404 g/s 199.037 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 2.404 g/s 199.037 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.031 g/s 2 533.716 kg Tavaheide 22.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2.992 g/s 247.713 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 1.389 mg Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 3.252 g/s 134.643 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 1.32 g/s 54.638 t Tavaheide 22.03.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 4.808 g/s 199.037 t Tavaheide 22.03.2023 - ..