Heiteallikas HEIT0006700

KKL/328236 Ökoloog OÜ
Ökoloog OÜ (10058489)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
74-1 Katelde (2 tk) korsten 74-1 0.42 22.00 11.89 180.00 020103b 6592153,537295
Kuva kaardil
 T 
74-1 Katelde (2 tk) korsten 74-1 0.42 22.00 11.89 180.00 020103b 6592153,537295
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.377 g/s 0.129 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 90.175 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.143 g/s 0.049 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.399 g/s 0.48 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.017 g/s 0.006 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.02 g/s 0.007 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.02 g/s 0.007 t Tavaheide 14.04.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.136 g/s 0.047 t Tavaheide 14.04.2023 - ..