Heiteallikas HEIT0006709

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent BY-3 (1. korrus), (raskeõli puhastusseade) 311 0.60 3.00 9.55 20.00 040105 6583104,667228
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.024 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.012 g/s 0.078 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.0004 g/s 0.003 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.007 g/s 0.043 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
71-43-2 Benseen 0.011 g/s 0.07 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.003 g/s 0.022 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.029 g/s 0.189 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.176 g/s 1.158 t Tavaheide 12.01.2024 - ..