Heiteallikas HEIT0006710

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent BY-4 (2. korrus), (raskeõli puhastusseade) 312 0.60 5.00 8.59 20.00 040105 6583109,667231
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 g/s 0.022 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.011 g/s 0.07 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.0003 g/s 0.002 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
1330-20-7 0.006 g/s 0.039 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
71-43-2 Benseen 0.01 g/s 0.063 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.003 g/s 0.019 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.026 g/s 0.169 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.158 g/s 1.038 t Tavaheide 12.01.2024 - ..