Heiteallikas HEIT0006723

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent V-1 (TSK-500 seadmed) 091 0.60 31.00 1.20 21.00 040105 6583207,667081
Kuva kaardil
 T 
Vent V-1 (TSK-500 seadmed) 091 0.32 31.00 38.91 20.00 040105 6583207,667081
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.043 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.0004 g/s 0.009 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
1330-20-7 0.001 g/s 0.033 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
71-43-2 Benseen 0.001 g/s 0.028 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.005 g/s 0.116 t Tavaheide 12.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.288 g/s 6.819 t Tavaheide 12.01.2024 - ..