Heiteallikas HEIT0006724

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent V-2 (TSK-500 seadmed) 092 0.60 31.00 22.70 35.00 040105 6583186,667069
Kuva kaardil
 T 
Vent V-2 (TSK-500 seadmed) 092 0.50 16.44 22.04 20.00 040105 6583206,667078
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 g/s 0.059 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.0004 g/s 0.009 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
1330-20-7 0.001 g/s 0.024 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.002 g/s 0.04 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.006 g/s 0.135 t Tavaheide 09.03.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s 0.802 t Tavaheide 09.03.2023 - ..