Heiteallikas HEIT0006726

L.KKL.IV-171223 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ (12453072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent B-2 (TSK-500 seadmed) 099 0.60 31.00 6.50 17.00 040105 6583184,667072
Kuva kaardil
 T 
Vent B-2 (TSK-500 seadmed) 099 0.35 31.00 46.34 20.00 040105 6583176,667088
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.008 g/s 0.177 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
100-42-5 Stüreen (vinüületeen, vinüülbenseen) 0.0004 g/s 0.009 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.012 g/s 0.277 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
108-95-2 Fenool (hüdroksübenseen) 0.003 g/s 0.061 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
1330-20-7 0.02 g/s 0.464 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.072 g/s 1.693 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
71-43-2 Benseen 0.004 g/s 0.088 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0004 g/s 0.009 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.006 g/s 0.137 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.043 g/s 1.005 t Tavaheide 31.10.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.503 g/s 11.885 t Tavaheide 31.10.2023 - ..