Heiteallikas HEIT0006757

KKL-500404 Eesti Kalatootjate Keskühistu
Eesti Kalatootjate Keskühistu (12939745)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aereeritavad mahutid HA-3 0.52 5.00 2.63 20.00 091001 6582379,504553
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-41-7 Ammoniaak 0.007 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7783-06-4 Vesiniksulfiid 0.009 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.058 t Tavaheide 01.03.2022 - ..