Heiteallikas HEIT0006761

L.KKL.VA-181603 LAATRE PIIM AS
LAATRE PIIM AS (10242715)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Avariigeneraator 1 19 180.00 020304 6416129,633946;6416129,633947
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 0.631 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.009 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.009 g/s 0.001 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel Tavaheide 01.03.2022 - ..