Heiteallikas HEIT0006841

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V15Ventilatsioon V15 0.20 6.00 13.27 20.00 060107 6470179,591811
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V15 0.20 6.00 14.00 20.00 060107 6470179,591811
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.053 g/s 0.739 t Tavaheide 01.03.2022 - ..