Heiteallikas HEIT0006843

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V13 Ventilatsioon V13 0.50 11.00 4.70 20.00 060107 6470110,591848
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V13 0.50 11.00 20.00 20.00 060107 6470045,591804
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10028-15-6 Osoon 0.007 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.004 g/s 0.056 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.105 g/s 1.48 t Tavaheide 01.03.2022 - ..