Heiteallikas HEIT0006845

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V10 Ventilatsioon V10 0.40 11.00 11.06 20.00 060107 6470045,591805
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V10 0.40 11.00 11.00 20.00 060107 6470045,591804
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 1.933 g/s 6.281 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2.754 g/s 8.95 t Tavaheide 01.03.2022 - ..