Heiteallikas HEIT0006847

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V8 Ventilatsioon V8 0.40 11.00 26.54 20.00 060107 6470165,591840
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V8 0.40 11.00 27.00 20.00 060107 6470165,591840
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.004 g/s 0.037 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.699 g/s 6.251 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.313 g/s 2.803 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.317 g/s 2.84 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.95 g/s 17.446 t Tavaheide 01.03.2022 - ..