Heiteallikas HEIT0006848

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V7 Ventilatsioon V7 0.40 11.00 16.72 20.00 060107 6470181,591867
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V7 0.40 11.00 17.00 20.00 060107 6470181,591867
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.029 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.209 g/s 2.936 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.152 g/s 2.128 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.154 g/s 2.157 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.569 g/s 7.986 t Tavaheide 01.03.2022 - ..