Heiteallikas HEIT0006849

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V6 Ventilatsioon V6 0.40 11.00 16.72 20.00 060107 6470168,591869
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V6 0.40 11.00 26.00 20.00 060107 6470168,591869
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.002 g/s 0.019 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.349 g/s 3.125 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.157 g/s 1.401 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.159 g/s 1.42 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.975 g/s 8.723 t Tavaheide 01.03.2022 - ..