Heiteallikas HEIT0006850

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V5 Ventilatsioon V5 0.40 11.00 16.72 20.00 060107 6470171,591840
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V5 0.40 11.00 26.00 20.00 060107 6470171,591840
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.003 g/s 0.044 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.314 g/s 4.404 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.227 g/s 3.191 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.23 g/s 3.235 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.853 g/s 11.978 t Tavaheide 01.03.2022 - ..