Heiteallikas HEIT0006851

KKL-500262 Viljandi Aken ja Uks AS
Viljandi Aken ja Uks AS (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
V4 Ventilatsioon V4 0.40 11.00 24.33 20.00 060107 6470175,591868
Kuva kaardil
 T 
Ventilatsioon V4 0.40 11.00 25.00 20.00 060107 6470173,591861
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.005 g/s 0.073 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.523 g/s 7.34 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
1330-20-7 0.379 g/s 5.319 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.384 g/s 5.392 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.422 g/s 19.963 t Tavaheide 01.03.2022 - ..