Heiteallikas HEIT0006865

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vana laudakompleksi suur laut 106 1.00 8.00 29.40 20.00 100502 6499320,594811
Kuva kaardil
 T 
Vana laudakompleksi suur laut 106 1.00 8.00 29.40 20.00 100502 6499320,594811
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 1.713 g/s 54.016 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.164 g/s 5.186 t Tavaheide 22.05.2023 - ..