Heiteallikas HEIT0006868

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
23 - Lüpsilaut nr 4 (rajatav) 114 1.00 9.00 41.83 20.00 100501 6499501,594570
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 2.435 g/s 76.80 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.234 g/s 7.373 t Tavaheide 01.03.2022 - ..