Heiteallikas HEIT0006869

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
14-Digestaadi hoidla 112 5.35 20.00 100902 6499199,594735;6499225,594767
Kuva kaardil
 T 
14-Digestaadi hoidla 112 35.00 5.35 1.00 20.00 100902 6499199,594735;6499225,594767
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10024-97-2(p) 0.003 g/s 0.10 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
74-82-8 Metaan 0.11 g/s 3.465 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.114 g/s 3.587 t Tavaheide 01.03.2022 - ..