Heiteallikas HEIT0006869

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
14-Digestaadi hoidla 112 5.35 20.00 100902 6499199,594735;6499225,594767
Kuva kaardil
 T 
14-Digestaadi hoidla 112 5.35 20.00 100902 6499199,594735;6499225,594767
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10024-97-2(p) Dilämmastikoksiid (põllumajandus) 0.002 g/s 0.077 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
74-82-8 Metaan 0.333 g/s 10.50 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.227 g/s 7.174 t Tavaheide 22.05.2023 - ..