Heiteallikas HEIT0006871

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
21-Poegimislaut 109 1.00 8.00 8.00 20.00 100501 6499238,594702
Kuva kaardil
 T 
21-Poegimislaut 109 1.00 8.00 6.97 20.00 100501 6499238,594702
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 0.406 g/s 12.80 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.037 g/s 1.152 t Tavaheide 01.03.2022 - ..