Heiteallikas HEIT0006872

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
6-Erivajadusega loomade laut 105 1.00 9.00 4.88 20.00 100502 6499399,594658
Kuva kaardil
 T 
6-Erivajadusega loomade laut 105 1.00 9.00 4.88 20.00 100502 6499399,594658
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 0.284 g/s 8.96 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.027 g/s 0.8602 t Tavaheide 22.05.2023 - ..