Heiteallikas HEIT0006875

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
5-Lüpsilehmade laut nr 3 102 1.00 9.00 34.86 20.00 100501 6499320,594509
Kuva kaardil
 T 
5-Lüpsilehmade laut nr 3 102 1.00 9.00 34.86 20.00 100501 6499320,594509
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
74-82-8 Metaan 2.029 g/s 64 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.195 g/s 6.144 t Tavaheide 22.05.2023 - ..