Heiteallikas HEIT0006876

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K3-Diiselgeneraator 117 0.20 2.00 19.75 495.00 020304 6499294,594691
Kuva kaardil
 T 
K3-Diiselgeneraator 117 0.20 2.00 19.75 495.00 020304 6499294,594691
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.045 g/s 0.054 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.233 g/s 0.282 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 g/s 0.002 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.013 g/s 0.015 t Tavaheide 01.03.2022 - ..