Heiteallikas HEIT0006877

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K2-Hakkepuidu katla korsten 116 0.20 9.00 7.63 100.00 020302b 6499170,594658
Kuva kaardil
 T 
K2-Hakkepuidu katla korsten 116 0.20 9.00 7.63 100.00 020302b 6499170,594658
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.05 g/s 1.609 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.60 g/s 19.312 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.005 g/s 0.161 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.12 g/s 3.862 t Tavaheide 01.03.2022 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.024 g/s 0.772 t Tavaheide 01.03.2022 - ..