Heiteallikas HEIT0006877

KKL/317821 Mangeni PM OÜ
Mangeni PM OÜ (10070192)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
K2-Hakkepuidu katla korsten 116 0.20 9.00 7.63 100.00 020302b 6499170,594658
Kuva kaardil
 T 
K2-Hakkepuidu katla korsten 116 0.20 9.00 7.63 100.00 020302b 6499170,594658
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.105 g/s 3.38 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.60 g/s 19.312 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.256 mg/s 8.24 kg Tavaheide 22.05.2023 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0085 g/s 0.274 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.059 g/s 1.899 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0575 g/s 1.851 t Tavaheide 22.05.2023 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0218 g/s 2.029 t Tavaheide 22.05.2023 - ..