Heiteallikas HEIT0006887

KL-514348 BLRT Rekato OÜ
BLRT Rekato OÜ (10675118)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
31-3 Vasktorude tsehh Rekato (värvimine) 31-3 0.59 11.00 7.12 20.00 060106 6591756,537094
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.022 g/s 0.006 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.003 g/s 0.024 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.415 g/s 0.151 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.393 g/s 0.146 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.616 g/s 0.393 t Tavaheide 03.02.2022 - ..