Heiteallikas HEIT0006888

KL-514348 BLRT Rekato OÜ
BLRT Rekato OÜ (10675118)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
31-2 Vasktorude tsehh Rekato (keevitamine ja lõikamine) 31-2 0.59 11.00 5.12 20.00 040210 6591787,537125
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.3334 g/s 2.496 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0809 g/s 0.606 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.0013 mg/s 10.017 kg Tavaheide 03.02.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.0003 mg/s 2.003 kg Tavaheide 03.02.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0136 g/s 0.102 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0136 g/s 0.102 t Tavaheide 03.02.2022 - ..