Heiteallikas HEIT0006889

KL-514348 BLRT Rekato OÜ
BLRT Rekato OÜ (10675118)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
31-1 Vasktorude tsehh Rekato (soojendid) 31-1 0.59 11.00 0.48 150.00 030106 6591756,537094
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0092 g/s 0.086 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 113.015 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0065 g/s 0.06 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0004 g/s 0.004 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 03.02.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 03.02.2022 - ..